Teme tineri

Epistola lui Pavel către Coloseni

– Scrisoarea răspunde ereziei (gnosticismului) din biserica din Colose prin prezentarea lui Isus Cristos.

1. Supremaţia lui Cristos în relaţiile personale 1.1 – 8 (8)

2. Supremaţia lui Cristos în toate 1. 9 – 23 (14)

3. Supremaţia lui Cristos în viaţa lui Pavel 1. 24 – 2. 7 (13)

4. Cristos şi filosifia falsă 2. 8 – 15 (8)

5. Cristos şi închinarea falsă 2. 16 – 19 (4)

6. Cristos şi ascetismul fals 2. 20 – 3. 4 (7)

7. Etică: omul cel vechi 3. 5 – 11 (7)

8. Etică: omul cel nou 3. 12 – 17 (6)

9. Relaţii de familie 3. 18 – 4.1 (9)

10. Îndemnuri generale 4. 2 – 6 (5)

11. Salutări personale şi încheiere 4. 7 – 18 (11)

Portret de generaţie – Lamentaţie Manifest la începerea anului Universitar 2008 de Pastor Marius Cruceru, Vicepreşedinte cu Misiunea

2 responses to “Teme tineri

 1. Deuteronomul 6:4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Original: Ascultă, Israele! Iehova, Dumnezeul nostru, este singurul Iehova.
  De la Moise și până la Maleahi toți profeții au știut că există un singur Dumnezeu Adevărat: Iehova. Nici unul dintre profeți nu au învățat “o treime” și nici nu au crezut în așa ceva. Națiunile păgâne (babilonienii, asirienii, grecii, chinezii, hindușii, etc..) din timpul Israelului antic, au învățat anumite idei a unei trinități, dar nu poporul ales a lui Dumnezeu. Toți sfinții profeți au avertizat poporul lui Dumnezeu împotriva adoptării compromisului cu învățăturile false ale păgânilor. Dumnezeu îi ferea prin astfel de avertismente pentru că învățăturile națiunilor păgâne erau false. Ele erau învățături inspirate de demoni. Din acest motiv și apostolii au urmat calea profeților și nu au învățat doctrine păgâne ca și treimea. Cuvântul grecesc [trias] sau “trinitate” a fost folosit înainte de Cristos, dar nu de cei credincioși, ci de păgâni. Acest cuvânt se găsește de exemplu în scrierile filozofului păgân grec, Plato din sec. V înainte de Cristos. Cuvântul [trias] sau “trinitate” nu se găsește nicăieri în scripturile grecești și nici unul dintre apostoli nu învață depre un dumnezeu [trias] format din trei persoane co-egale, consubstanțiale și co-eterne. Un episcop din Siria, anume Teofil, introduce cuvântul [trias] în învățăturile lui religioase în anul 180 după Cristos. La sfârșitul acelui secol Tertulian traduce cuvântul [trias] în latină prin cuvântul [trinitas] care înseamnă trinitate. El este cel care folosește pentru prima dată cuvântul [personas] spunând că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt [tres personae] sau 3 persoane inteligente. Tot același Tertulian inventează ideea că au o unitate în substanță. Fapt important: Doctrina că Iehova, Isus și Duhul Sfânt sunt 3 persoane distincte care formează un singur Dumnezeu sau un Dumnezeu întreit, nu datează din timpurile apostolilor sau sec I, ci apare aproape la un secol după moartea apostolilor, timp despre care apostolii avertizează împotriva apostaziei care lucra încă chiar în timpul lor. 2 Tesaloniceni 2:3-12 Apostazia despre care vorbea apostolul avea scopul să depărteze pe creștini de la învățăturile adevărate și să-i facă să se compromită cu învățăturile false ale păgânilor. În secolul IV, anul 325 la consiliul de la Nicea s-a dezbătut această problemă cu privire la învățătura treimii. Acest consiliu a fost prezidat de nebotezatul împărat roman păgân Constantin cu titlul de pontifex maximus. Prin autoritatea lui pontifex maximus învățătura păgână a trinității a fost impusă cu sabia și toți creștinii care nu erau deacord cu această învățătură trebuiau uciși. Biblia nu este deacord cu învățătura treimii. Dumnezeul lui Isus Unsul este Iehova. Iehova este Dumnezeul tuturor. Cuvântul “dumnezeu” înseamnă puternic, stăpânitor sau domn.
  Psalmul 110:1 Domnul (Iehova) a zis Domnului (Isus) meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”. Psalmi 45:7 De aceea, Dumnezeule (Isus), Dumnezeul (Iehova) Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.
  Evrei 1:8 pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule (Isus), este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule (Isus), Dumnezeul (Iehova) Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”
  Dovezile citate mai sus arată foarte clar că Iehova îi dă lui Isus o mulțime de binecuvântări. Ne-am
  putea opri chiar aici pentru anularea învățăturii treimii pentru că este scris: Evrei 7:7 Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. În toată Biblia se vorbește despre binecuvântările care le dă Iehova lui Isus. Potrivit apostolului cel care primește binecuvântările este mai mic decât cel care le dă, deaceea Isus este un Dumnezeu puternic, dar este mai mic decât Atotputernicul Dumnezeu Iehova. Dar voi merge mai departe cu dovezile. Spre deosebire de Satan diavolul, Isus Unsul niciodată nu a încercat să folosească puterea Împărăției pentru a se face egal cu Dumnezeu. El a devenit om și nu a încercat să fie egal cu Dumnezeu. Filipeni 2:5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: Filipeni 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Chiar și după ce s-a înățat în sferele cerești, el nu a încercat să fie egal cu Iehova așa cum a vrut să fie Satan. Aceasta se înțelege din ceea ce este scris cu privire la ce se va întâmpla la sfârșitul domniei lui Isus. 1 Corinteni 15:24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. 1 Corinteni 15:25 Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. 1 Corinteni 15:26 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. 1 Corinteni 15:27 Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. 1 Corinteni 15:28 Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. Foarte clar se înțelege din aceste dovezi relația de supunere veșnică a lui Isus față de Iehova. Aceste dovezi arată falsitatea doctrinei treimii care susține co-egalitatea și consubstanțialitatea între Isus și Tatăl Său Iehova.

 2. Trinitatea este o învăţătură păgână, nesusţinută de Biblie. Conform crezului nicean (325 d.C.) fiinţele care compun „dumnezeirea”, adică „Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt” sunt toți trei egali în putere, substanţă şi veşnicie. Biblia demonstrează însă clar că: Iehova şi Isus sunt persoane spirituale distincte, separate în ceea ce priveşte susbstanţa: „Totuşi pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate […] şi un singur Domn, Isus Christos, prin care sunt toate” ; „A singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru […]”- 1 Corinteni 8:6, Iuda 25. Analizaţi şi Ioan 3:16, 1 Ioan 4:9,10, Marcu 10:18. De asemenea, spiritul sfânt este o forţă sau putere, care emană de la Iehova Dumnezeu, pe care a primit-o şi Isus, şi nu este, sub nicio formă, o fiinţă participantă la treime. „El însă, plin de Duh Sfânt, a privit spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus Christos stând la dreapta Tatălui şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu”- Fapte 7:55,56. Analizaţi şi Matei 3:16, Ioan 20:22, Fapte 2:4, 17. Iehova Dumnezeu este Singura Fiinţă din Univers atemporală, neavând nici început, nici sfârşit. „Înainte să se fi născut munţii, înainte ca să fi plăsmuit pământul şi lumea, din veşnicie, până în vecie, Tu eşti Dumnezeu” – Psalmi 90:2. Analizaţi şi Psalmi 93:2, Apocalips 4:8,9, Deut. 33:27. Isus Christos este prima creatură, concepută de Iehova în mod direct, fără intermediar, deci „Singurul născut din Tatăl.” „El este întâiul născut peste întreaga creaţie, înainte de toate lucrurile” – Ioan 1:14, Coloseni 1:15,17. Analizaţi şi Apocalips 3:14, Proverbe 8:22. În cazul Lui se poate vorbi de un început: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi un dumnezeu era Cuvântul” – Ioan 1:1. Mai mult, Iehova a posedat dintotdeauna nemurirea, pe când Isus, la crearea Sa, nu deţinea nemurirea, ci a dobândit-o ulterior, după ce a experienţat starea morţii (1 Timotei 1:17, Romani 6:9, Apocalips 1:18). Iehova este Dumnezeul Suprem, care deţine autoritatea şi suveranitatea absolută, iar Fiul Său este supus demnităţii fără asemănare a Tatălui. În consecinţă, Tatăl şi Fiul nu sunt egali în rang, putere şi slavă. „Dumnezeu este capul lui Hristos.” „Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.” „Tatăl este mai mare decât Mine” – 1 Corinteni 11:3, Ioan 10:29, 14:28. Analizaţi şi 1 Regi 8:23, Nemia 9:6. Pe parcursul întregii Sale existenţe, Isus Christos a ocupat o poziţie secundară, supusă, umilă şi ascultătoare faţă de autoritatea Creatorului: în timpul nedefinit petrecut în cer (Psalmi 89:6, Filipeni 2:6), în perioada existenţei umane (Ioan 14:28, Matei 4:8-10, 1 Petru 2:23, Ioan 5:30), cât şi pe parcursul infinit al vieţii în slavă – Romani 6:10, 1 Corinteni 3:23, Luca 23:29, 1 Corinteni 15:24,28.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s