Author Archives: maleahi316

Botez


Duminică 21 iunie

Corul condus de Mircea Căpuşan va vizita biserica Baptistă Sfînta Treime din Aleşd. Acest cor reuneşte corişti din mai multe biserici din Cluj.

Corul va cînta în cadrul slujbei de seară, care începe la orele 17.00.

Fanfara bisericii din Aleşd va sluji dimineaţa la Sebeş, Alba.

În perioada 9-15 februarie

Va avea loc o săptămînă în care Biserica Crestina Baptista Sfînta Treime din Alesd va fi implicata intr-un program special de propovaduirea a Evangheliei.

Adunarea generală a bisericii

În data de 1 februarie va avea loc Adunarea generală a bisericii.

Duminică, 11 ianuarie

În cadrul slujbei de dimineata va sluji fr. Paul Negrut,

Predica de după amiaza va fi rostită de fr. Dan Suciu, pastor stagiar la Biserica Crestina Baptista din Tinaud.

Ne rugam ca Domnul sa dea binecuvîntare peste Cuvîntul Său.

Citirea bibliei – program

Quickbible.net oferă un program foarte interesant de citire a Bibliei într-un an.

Noi am mai folosit şi alte programe de citire a Bibliei.

Ar fi interesant să încercăm anul acesta şi acest program.

Descarcă program-citire-biblie-pe-saptamina.

Săptămîna mondială de rugăciune

Vicepreşdintele cu educaţia, fratele Paul Negruţ, ne-a trimis programul propus pentru săptămîna mondială de rugăciune.

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE A BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA IANUARIE 2009

DUMINICĂ04 IANUARIE 2009

TEMA: ÎNCREDEREA noastră în Domnul indifrent de crizele prin care trece lumea.

TEXTUL: PSALMUL 46; PSALMUL 93

Mulţumire: Pentru suveranitatea, credincioşia şi ocrotirea Domnului în fiecare zi.

Cerere: Ajutorul Domnului pentru toţi cei care trec prin încercări (crize financiare, boală, crize în familie, ispite şi încercări)

LUNI05 IANUARIE 2009

TEMA: BUCURIE în feluritele şi multele încercări prin care ne este îngăduit să trecem

TEXTUL: FILIPENI 4:4; IACOV 1:1-4

Mulţumire: Pentru roada Duhului Sfânt – bucuria – care nu depinde de împrejurări ci de umblarea în ascultare de Domnul.

Cerere: plinătatea Duhului Sfânt în viaţa fiecărui credincios pentru ca bucuria să fie sfântă şi duhovnicească.

MARŢI06 IANUARIE 2009

TEMA: MÂNTUIREA celor din familie şi a celor apropiaţi

TEXTUL: EZECHIEL 18:23; FAPTELE APOSTOLILOR 17:22-31

Mulţumire: Pentru toţi cei mântuiţi din casele noastre şi dintre cei apropiaţi

Cerere: Mântuirea copiilor, părinţilor, rudelor apropiate, a vecinilor şi prietenilor

MIERCURI07 IANUARIE 2009

TEMA: Protecţia FAMILIEI, discernământ şi decizii biblice în viaţa de familie şi dedicarea familiei în slujire

TEXTUL: Psalmul 127; LUCA 22:31; I TESALONICENI 5:22

Mulţumire: Pentru pacea lui Hristos din familie şi pentru ajutorul Lui de-a lungul anilor.

Cerere: Înţelepciune şi dragoste în relaţiile de familie şi pentru dedicare şi statornicie în slujire.

JOI08 IANUARIE 2009

TEMA: Puritatea şi puterea BISERICII în zilele noastre în mijlocul tuturor atacurilor celui rău.

TEXTUL: MATEI 16:18; EFESENI 6:10-18; FAPTELE APOSTOLILOR 20:28

Mulţumire: Pentru biruinţa Domnului în Biserică şi pentru biruinţa celor credincioşi prin puterea Duhului Sfânt.

Cerere: Deosebirea duhurilor pentru a feri Biserica de învăţători şi prooroci mincinosi. Întărirea credinţei pentru a trăi o viaţă curată şi sfântă înaintea Domnului.

VINERI09 IANUARIE 2009

TEMA: Lucrarea de MISIUNE şi EVANGHELIZARE internă şi internaţională.

TEXTUL: MATEI 9:37-38; IOAN 15:1-8

Mulţumire: Pentru toate naţiunile unde s-au deschis uşi pentru evanghelie. Pentru toate bisericile române din ţară şi străinătate.

Cerere: Uşi deschise pentru Evanghelie în ţările în care creştinii sunt persecutaţi. Protecţia misionarilor. Mântuirea neamului nostru.

SÂMBĂTĂ10 IANUARIE 2009

TEMA: Binecuvântarea spirituală şi materială a României.

TEXTUL: IEREMIA 29:7; I TIMOTEI 2:1-2; II CRONICI 7:14

Mulţumire: Pentru libertatea religioasă, pace în ţară, pâinea cea de toate zilele şi pentru protecţia de calamităţi naturale şi sociale.

Cerere: Frica de Dumnezeu în Parlament, Guvern şi Preşidinţie. Legi corecte din punct de vedere moral şi social. Vremuri de trezire spirituală.

DUMINICĂ11 IANUARIE 2009

TEMA: PLINĂTATEA Duhului Sfânt în inima fiecărui credincios

TEXTUL: IOAN 1:16; EFESENI 3:19; EFESENI 5:18

Mulţumire: Pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost născuţi din nou, suntem pecetluiţi pentru ziua răscumpărării şi prin care suntem călăuziţi în tot adevărul Scripturilor. Pentru slujitorii şi credincioşii care lucrează în puterea Duhului pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi zidirea Bisericii.

Cerere: Pentru înţelegerea biblică a învăţăturii despre Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt. Pentru trăire în plinătatea Duhului Sfânt şi pentru protecţia Bisericii şi a familiei de influenţa unor duhuri şi practici înşelătoare. Pentru pregătirea pentru venirea Domnului.

Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu Educaţia Biblică

Pastorul Paul Negruţ la Aleşd

Fratele pastor Paul Negruţ va predica Evanghelia în cadrul unei seri speciale de evanghelizare şi zidire spirituală care va avea loc Sîmbătă, 27 decembrie, în cadrul Bisericii Creştine Baptiste Sfînta Treime din Aleşd începînd cu ora 18.00.

Sînteţi aşteptaţi cu drag,

Pastor Marius Cruceru

Pastor Florin Opriş

Un nou început

Biserica noastră a trecut printr-o perioadă în care ne-am rugat ca Domnul să ne lumineze privitor la felul în care vrea să îi fim martori şi lucrători în următoarea perioadă.

Din luna iunie pînă în luna decembrie am căutat voia Domnului pentru a vedea cu ochii spirituali întărîţi de post şi rugăciune încotro ne îndreaptă Domnul atît în slujirea publică  cît şi în felul în care El doreşte să trăim Evanghelia în casele noastre.

În cadrul unui şir de întîlniri de comitet s-au luat hotărîri care vor fi aduse la cunoştinţa bisericii.

Îi rugăm pe prietenii noştri să nu ne uite în rugăciunile lor.

Domnul să ne dea şi voinţa şi înfăptuirea acestor hotărîri.

Întîlnirea tinerilor de la Aleşd

Vineri, în data de 14 noiembrie, la Biserica Creştină Baptistă Sfînta Treime din Aleşd, începînd cu orele 18.00, va avea loc o întîlnire specială de tineret la care sînt invitaţi toţi tinerii din Comunitatea Baptistă de Oradea şi Satu Mare.

Mentionam ca tinerii din bisericile noastre sint invitati insotiti de pastorii lor, sub autoritatea carora Dumnezeu i-a asezat.

Întîlnirea este organizată de Vicepreşedintele responsabil cu misiunea pe comunitate, pastor Marius Cruceru.

Invitatul special al serii este fratele Pastor Andrei Bulzan din Arad, care va fi însoţit de un grup muzical,

Va asteptam cu drag.